background header

مقالات

پروتکل HTTP

پروتکل HTTP

HTTP مخفف عبارت Hypertext Transfer Protocol است و این عبارت به معنی پروتکل انتقال ابر ...

21 بهمن 1399
W3C چیست؟

W3C چیست؟

W3c مخفف عبارت World Wide Web Consortium است که این عبارت به معنی کنسرسیوم وب ...

19 بهمن 1399
CSS چیست؟

CSS چیست؟

CSS مخفف عبارت Cascading Style Sheets که به معنی برگه های سبک آبشاری است.

CSS یک ...

18 بهمن 1399