مزیت طراحی UX

مزیت طراحی UX

9 مرداد 1398

کم نیستند روزهایی که در جستجوی اسناد و مدارک مناسب میگذاریم، و حتما همه ما با این مشکل مواجه بوده ایم. قرار نیست بگوییم که سایر اسناد، مرتبط (که قبلا تهیه شده اند) کاملا مخالف و ناکارآمد هسنتد، بلکه داشتن یک کتابخانه از اسناد مناسب در حال حاضر بیشتر از گذشته مهم می باشد. نکته اصلی در به خاطر نگه داشتن آن ها این است که اسناد طراحی باید خود کامل کننده فرایند طراحی باشند نه مکمل آن. مستندات باید عملی و کاربردی باشند. زیرا می بایست هدفی فراتر از ایجاد یک مقاله دنباله دارداشته باشند. بهترین طراحی اسناد و مدارک موجب ارتقای سطح کیفی در زمینه فرایند طراحی و برقراری ارتباط تفکر طراحی با دیگران میگردد. چنان چه این کار از طریق یک سند UX صورت بگیرد، مزایای آن به سرعت در پروژه نمود خواهد یافت. وگرنه این کار فقط یک طرح شلوغ خواهد شد و هیچگونه بازخوردی را نخواهد داشت. بررسی اجمالی تفکر طراحیتفکر طراحی، نوعی استراتژی است که از شیوه های قدیمی طراحی برای حل مشکلات بهره میگیرد. برای انجام این کار، با جای آن که سعی در نادیده گرفتن اهداف بیرونی طراحی داشته باشیم، اهداف درونی ان را در نظر میگیریم، مانند تیم براون، در سمت مدیرعامل شرکت IDEO و پروموتر (فروشنده ماهر) که تفکر طراحی را این گونه توضیح میدهند :" تفکر طراحی را میتوان به عنوان یک رشته توصیف نمود که از حساسیت و روش های طراحی برای مطابقت نیازهای مردم، با آن چه که فناوری های عملی و یک استراتژی کسب و کار پایدار میتواند به ارزش مشتری و فرصت های بازار تبدیل گردد، استفاده کند. "در اصل، تفکر طراحی از این ضرب المثل کسب وکار کلاسیک استنباط شده است :" ساختن یک چیز درست، و درست ساختن آن چیز "این به این معنی است که، اول از همه، مطمئن شوید که آیا محصولی را که می خواهید تولید نمایید مردم جامعه به آن نیاز دارند یا خیر، به عبارتی نیاز سنجی جامعه خود را بسنجید سپس ببینید آیا آن ها این محصول را با روشی که می خواهید تولید کنید می پسندند یا خیر. توجه داشته باشید که هر دو این اهداف، شامل کاربر نهایی می گردد.در تفکر طراحی، محصول تولید شده پیرامون آن چه کاربران می خواهند و به آن نیاز دارند باید طراحی گردد.تفکر طراحی به عنوان یک ایدئولوژی کسب و کار، در بر گرفته می شود. حتی غول های مهندسی مانند IBM روش های قدیمی خود را رها کرده و در تولیدات خود روش های مبتنی بر طراحی را اتخاذ می کنند. آن ها هزاران طراح استخدام نموده و در سمت های اجرایی آن ها را قرار داده اند، تا آن ها زبان طراحی خود را ایجاد و اعمال نمایند.مراحل سه گانه طراحی علیرغم نکات خلاق در طرح، کل طراحی باید تا حد یک روش تقریبا رویکرد علمی باشد. در حالی که روش طراحی هر فرد با توجه به سلیقه شخصی و یا محدودیت های او متفاوت است، در کل این روند باید سه مرحله را با دفعات زیادی تکرار در میان موارد زیر در بر گیرد:1 - پژوهش : آن چه را که کاربران شما می خواهند را تجزیه و تحلیل کنید.2 - طراحی : روش هایی را در طراحی برای آنچه آن ها می خواهند، خلق نمایید.3 - تست کاربر :تایید نتایج خود با کاربران، و یا یافتن آن چه شما نیاز دارید تا در طرح تغییر دهید.این چرخه، اغلب با هر بار تکرار ساخت کالا تکرار میشود تا به یک محصول با کیفیت نزدیک تر شویم. بنابراین، مراحل همیشه یکی پس از دیگری انجام میشود. تست کردن مراحل باید به طور متناوب و از طریق طراحی برای ادغام نتایج در طرح های بعدی صورت گیرد.به طور ایده آل برای تحقیق و پژوهش، شما می خواهید بدانید که تا چه اندازه پیش از این می توانستید این کار را شروع کنید و برای انجام آن آمادگی داشتید، پس این میتواند اولین گام در طراحی باشد. همیشه به خود بگویید، هرگز زمان بدی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربران خودمان نیست. چه روزی از امروز بهتر!! پس شروع کنید.