HTML برپایه SGML

HTML برپایه SGML

15 بهمن 1399

HTML یا Hyper Text Markup Language  که به معنی زبان نشانه گذاری فرامتن است، برای ساخت مند کردن صفحات وب به کار می رود. به عبارتی دیگر HTML زبانی برای نشانه‌گذاری ابرمتن است و اساساً برای جدایش اجزای منطقی یک نوشتار نظیر عناوین، تصاویر، فهرست‌ها، بندها و جداول و ... به کار می‌رود.


HTML  بر پایه ی SGML ساخته شده است.


SGML چیست؟


مخفف عبارت Standard Generalized Markup Language است که به معنی زبان نشانه‌گذاری تعمیم‌یافته استاندارد می باشد.


SGML استانداردی برای تعریف زبان‌های نشانه‌گذاری عمومی برای اسناد است. این زبان به تنهایی برای نشانه‌گذاری در اسناد کاربردی ندارد بلکه به عنوان مبنای استانداردسازی زبان‌های نشانه‌گذاری دیگر استفاده می‌شود و به همین خاطر به آن فرازبان می‌گویند.


HTML و XML از نمونه های زبان های نشانه کذاری هستند که بر پایه SGML ساخته شده اند.


البته HTML تا قبل از نسخه HTML5 برپایه SGML بود اما HTML 5 اصول SGML را نقض کرده است و مرورگرها به دلایل عدم سازگاری، نمی توانند آن را به صورت SGML پردازش کنند.


ممنون از این که مطالعه کردید.