پنج قدم برای شناخت شاخص کلیدی عملکرد یا KPI؟

پنج قدم برای شناخت شاخص کلیدی عملکرد یا KPI؟

16 بهمن 1399
با استفاده از شاخص کلیدی عملکرد و یا KPI شما می توانید تا ۲۵ درصد فروش خود را افزایش بدهید.
 
اما در این نوشته‌ی کوتاه به موضوع KPI می‌پردازیم و بررسی میکنیم که چطور شاخص کلیدی عملکرد خود را اندازه‌گیری کنیم.
KPI که مخفف Key Performance Indicator هست، در ترجمه فارسی به شاخص کلیدی عملکرد معروف است.
 
ما با برداشتن پنج قدم میتوانیم کی پی آی خود را بهبود ببخشیم.
قدم اول:
اهداف مربوط به کسب و کار خودتون رو دائم مرور کنید.
قدم دوم:
عملکرد فعلی خودتون رو دائم تجزیه و تحلیل کنید.
قدم سوم:
اهداف بلند مدت و کوتاه مدت برای خودتون در نظر بگیرید و مجدد این اهداف رو تجزیه و تحلیل کنید.
قدم چهارم:
تمامی قدم‌ها رو با تیم و گروهی که فعالیت میکنید برررسی کنید و مشکلات رو مطرح کنید تا همگی نظر خودشون رو ارائه بدن.
قدم پنجم:
عملکرد خودتون رو بررسی کنید و ببینید آیا پیشرفت کردید یا نه!
 
این پنح قدم، پنج قدم پایه‌ای و اساسی برای بررسی و مشخص کردن KPI هست.