W3C چیست؟

W3C چیست؟

19 بهمن 1399

W3c مخفف عبارت World Wide Web Consortium است که این عبارت به معنی کنسرسیوم وب جهان‌گستر می باشد.


این کنسرسیوم در اصل ائتلاف یا اتحاد چندین شرکت است که به صورت هماهنگ فعالیت می کنند و دارای هدف یکسانی هستند.


کنسرسیوم، استانداردهای نرم افزاری لازم را برای وب جهان گستر تولید میکند.


ریاست و مدیریت سازمان کنسرسیوم وب جهان‌گستر بر عهده تیم آقای برنرز لی (Berners Lee) است.


دلیل وجود این کنسرسیوم کسب اطمینان در مورد سازگاری و توافق میان اعضای شرکت‌های مختلف در زمینه استفاده از استانداردهای نو است.


استاندارد سازی یک مشخصه در این سازمان باید از چندین مرحله تکامل عبور کند تا به عنوان یک استاندارد به جهان معرفی شده و از آن استفاده شود. این مراحل در مقالات بعدی توضیح داده خواهد شد.


البته هر مشخصه می تواند تغییر کند و یا بازبینی شود. هر تغییر در این سازمان « مرحله » نام دارد که با یک عدد صحیح در عنوان مشخصه نشان داده می شود، مانند CSS3 یعنی مر حله سوم. اما بازبینی به وسیله یک نقطه و سپس یک عدد صحیح نشان داده می شود، مانند CSS2.1 یعنی بازبینی اول.


 


ممنون از این که مطالعه کردید.