مراحل استاندارد سازی در W3C

مراحل استاندارد سازی در W3C

20 بهمن 1399

در کنسرسیوم وب جهان گستر یا W3C شکل گیری یک استاندارد چهار مرحله اصلی دارد که عبارت اند از WD و CR و PR و REC است که در ادامه به توضیح هر کدام می پردازیم.


1 -مرحله WD


این مرحله، مرحله پیش نویس کاری است و WD مخفف عبارت Working Draft می باشد.


یک سندWD  قالب نخستین یک استاندارد است که به صورت علنی در دسترس قرار می‌گیرد. WD به صورت رشته‌ای از یادداشت‌های توضیحی، تقریباً توسط همه پذیرفته می‌شود، اما تضمینی برای عمل کردن روی هز عنصر بخصوص، که در مورد آن نظر دهی شده‌است، وجود ندارد. در این گام، سند استاندارد می‌تواند به صورت قابل توجهی با قالب نهایی آن استاندارد متفاوت باشد. از این رو هر شخصی که استانداردهای WD را پیاده‌سازی می‌کند، باید برای اصلاح پیاده‌سازی‌های خود آماده باشد، زیرا این استانداردها تکامل می‌یابد.


2- مرحله CR


CR مخفف عبارت Candidate Recommendation است که به معنی پیشنهاد نامزد می باشد.


یک پیشنهاد نامزد نسخه‌ای از یک استاندارد است که کامل تر از WD می‌باشد. در این مرحله، گروه مسئول استاندارد سازی، قانع شده‌اند که استاندارد به هدف خود رسیده‌است. هدف از CR کمک خواستن از جامعه توسعه دهندگان برای فهم آن است که این استاندارد چقدر قابل پیاده‌سازی است.


سند استاندارد می‌تواند در آینده تغییر کند، اما در این گام، در مورد ویژگی‌های مهم آن اکثراً تصمیم‌گیری شده‌است. طراحی این ویژگی‌ها می‌تواند بر اساس بازخوردهای پیاده‌سازی کنندگان هنوز تغییرات داشته باشد.


3- مرحله PR


این مرحله، مرحله پیشنهاد مطرح شده نام دارد و PR مخفف عبارت Proposed Recommendation است.


یک «پیشنهاد مطرح» نسخه ای از استاندارد است که دو مرحله قبل را پشت سر گذاشته‌است. در این گام، سند به شورای مشورتی  W3C، برای تصویب نهایی ارائه می‌شود.


با وجود اهمیت این گام، به ندرت باعث تغییرات جدی برای استاندارد، در هنگام انتقال به فاز بعدی، می‌شود.


4- مرحله REC


REC مخفف عبارت W3C RECommendation است.


این مرحله تکامل یافته‌ترین گام استاندارد سازی می‌باشد. در این گام، استاندارد زیر مرور و آزمون گسترده‌ای (در شرایط نظری و عملی) قرار گرفته‌است، و به اصطلاح استاندارد توسط W3C امضا و تأیید شده‌است، که این نشان دهنده آمادگی برای ارائه عمومی آن است.


 


ممنون از این که مطالعه کردید.