خارج شدن پشتیبانی سیستم عامل chrome از برنامه های linux از نسخه بتا

خارج شدن پشتیبانی سیستم عامل chrome از برنامه های linux از نسخه بتا

29 خرداد 1400