چگونه در یوتیوب به موفقیت برسیم؟

چگونه در یوتیوب به موفقیت برسیم؟

11 شهریور 1400

یکی از مهم ترین ترین فکرهایی که امروزه بخشی از مردم در سر دارند ، موفقیت و کسب درآمد در یوتیوب می باشد . این موفقیت نیاز به تلاش و خلاقیت تولید کننده محتوا دارد زیرا جذب مخاطب در این پلتفرم بسیار دشوار می باشد . برخی از فعالان یوتیوب هم چند فیلم را بارگذاری می کنند ولی نمی توانند مخاطب خوبی جذب کنند .


شما برای جذب مخاطب باید طرح و نقشه داشته باشید یعنی هیچ محتوایی را بدون هدف درست نکنید . درج ویدیوهای بدون هدف پیشرفتی برای شما حاصل نمی کند . همچنین سعی کنید ویدیوهایی را آپلود کنید که قشری از جامعه را در بر گیرد ،با این کار به جای سردرگمی در یک اقیانوس می توانید در یک برکه همه ماهی ها را صید کنید . برای مثال اگر کانالی ساخته اید همه ویدیوهای آن را درباره یک دسته از موضوعات بسازید نه چند دسته متفاوت .


یکی دیگر از مهم ترین رازهای پیشرفت در یوتیوب این است که محتوای سالم و تاثیرگذار درست کنید . اگر در زمینه های آموزشی فیلم درست می کنید ، سعی کنید تا فیلم هایتان را بسیار پر انرژی بسازید تا مخاطب خسته نشود ، همچنین سعی کنید تا در ویدیوهایتان هیچ حرف اشتباهی نزنید یا به کسی توهین نکنید . همه این چیزهای جزئی در پیشرفت کانال یوتیوب شما تاثیر دارند .


اگر شما تازه کانال یوتیوب خود را ایجاد کرده اید و هنوز مخاطب زیادی ندارید از هرگونه بحث با یوتیوبرهای دیگر و مخصوصا یوتیوبرهای معروف جلوگیری کنید . ممکن است که محتوایی که شما درست می کنید با محتوای بقیه کاربران شباهت داشته باشد یا اینکه آن ها از ویدیوهای شما در تولید محتوای خود استفاده کرده باشند . ولی این چیزها دلیلی برای ایجاد اختلاف ندارد . اگر کسی بخواهد تا در ویدیوهایش به بقیه یوتیوبرها توهین کند ، دیگر کسی ویدیوهای او را نمی بیند و تعداد اعضای کانالش دچار رشد منفی می شود . پس سعی کنید تا با یوتیوبرهای دیگر رابطه خوبی داشته باشید و زمینه همکاری با یکدیگر را ایجاد کنید .