رمزگذاری اطلاعات

رمزگذاری اطلاعات

18 شهریور 1400

برای فراهم کردن امنیت در تبادل اطلاعات باید اطلاعات را رمزگذاری کرد . حتما برای شما هم این سوال پیش می آید که چرا تبادل اطلاعات نیاز به امنیت دارد ؟ جواب این سوال این است که اگر عمل تبادل اطلاعات دارای امنیت نباشد ، اطلاعات به سرقت برده شده یا دچار تغییر می شوند . پس با رمزگذاری اطلاعات دیگر افراد نامجاز نمی توانند اطلاعات شما را ببینند .


رمزگذاری اطلاعات از طریق برخی الگوریتم ها صورت می پزیرد . این عمل به دو صورت کلی انجام می پزیرد که عبارت اند از :


1.رمزگذاری متقارن : در این نوع رمزگذاری فرستنده و گیرنده کلیدی را برای رمزگذاری داده های خود انتخاب می کنند .


2.رمزگذاری نامتقارن : رمزگذاری نامتقارن نسبت به رمزگذاری متقارن روشی پیشرفته تر و جدید تری می باشد . در این روش برای ایجاد امنیت فایل ها از دو کلید استفاده می کنند . این کلید ها به گونه ای است که هر فرد دارای دو کلید می باشد که یکی کلید خصوصی و دیگری کلید عمومی است . امنیت کلید خصوصی بسیار مهم تر از کلید عمومی می باشد به همین دلیل کلید عمومی تنها رمزگذاری شده و رمزگشایی نمی شود ولی رمزگشایی فایل توسط کلید خصوصی انجام می پذیرد .


الگوریتم های مختلفی در زمینه رمزگذاری فعالیت می کنند . اما تنها پنج عدد از آن ها عمومیت داشته و بیشتر از آن ها نسبت به الگوریتم های دیگر استفاده می گردد . این الگوریتم ها عبارت اند از :


1.AES


2.Triple DES


3.Blue Fish


4.Tofish


5.RSA