پایتون یا جاوا؟

پایتون یا جاوا؟

22 شهریور 1400

زبان های برنامه نویسی پایتون و جاوا جزو پرطرفدارترین زبان های برنامه نوسی هستند . پایتون در چند سال اخیر با پیشرفت زیادی روبه رو بوده است و بسیاری از برنامه نویسان را هم به خود گرایش داده است . جاوا هم زبان خوبی است و از محبوبیت بالایی برخوردار است . به نظر بسیاری از برنامه نویسان پایتون و جاوا زبان هایی کامل هستند و می توانند یک پروژه را به صورت مستقل انجام دهند .

پایتون یا جاوا؟

این دو زبان از نگاه های گوناگونی مورد بررسی قرار می گیرند . علت این روش از بررسی هم این است که برای مقایسه دو یا چند زبان برنامه نویسی باید چند معیار را مورد بررسی قرار داد و یک تنها یک معیار ملاک نیست . برای مثال شاید زبانی از لحاظ یادگیری آسان باشد ولی کارایی زیادی نداشته باشد .

1.آسان بودن یادگیری برای برنامه نویسان مبتدی : یکی از مهم ترین ملاک های مقایسه زبان های برنامه نویسی آسانی یادگیری آن ها است . پایتون نسبت به جاوا راحت تر است و کسی که می خواهد برای اولین بار کدنویسی کند بین پایتون و جاوا ، پایتون را انتخاب می کند .

2.تعداد علاقه مندان : در چند سال اخیر به علت های مختلف ، گرایش کاربران به زبان جاوا بسیار کم شده و برنامه نویسان این زبان بیشتر به زبان های دیگر رو آورده اند . ولی پایتون از علاقه مندان زیادی برخوردار است و تعداد برنامه نویسان این زبان هم روز به روز بیشتر می شوند .

3.موقعیت شغلی و درآمد : آینده شغلی هر دوی این زبان ها تقریبا با رشد یکسانی رو به رو است ولی پیش بینی می شود که در آینده زبان پایتون در این زمینه بهتر از جاوا عمل کند . از لحاظ درآمد می توان گفت که درآمد برنامه نویسان جاوا بهتر از پایتون است . درآمد سالانه یک برنامه نویس جاوا تقریبا دو برابر درآمد سالانه یک برنامه نویس پایتون است .